052-717-7618
1 מטריד!!
079-910-7910
2 דממת אלחוט
079-910-7910
2 מתקשרי מנתקים חוזר לטלפון לא עונים
073-789-5951
3 עניתי נשמע צליל תפוס
073-789-5951
3 צלצול ללא הפסקה כשעונים שקט בצד השני
073-789-5951
3 צילצול ניתוק ברגע שעונים
050-587-9450
2 דרלי סמנכל לקוחות וסייבר או אס יועצים
050-587-9450
2 צוות חילוץ דרלי
050-737-2172
2 שרית סיידון תנועות הנוער 22 ראשון לציון עוקץ זהירות
054-691-4098
1 גנב ונוכל
055-949-0901
1 צינתוק
055-966-2967
1 סמוי
050-737-2172
2 זוג הנוכלים שרית סיידון ויקטור לביא