463 86 320
1 Spam /scam virus
960 09 047
1 spam
21 98 31 76
1 Dette er spam. Ringer i 19-tiden og legger straks på. Irriterende.
920 63 438
1 Spam.
940 13 917
1 Ukjent firma
969 48 105
1 Hemmelig nummer, mistenker svindel
406 45 931
1 Ingen svarer - sannsynlig svindel
969 48 143
1 spamringer flere ganger om dagen.
404 71 070
1 Strømselger